Tjänster

Våra tjänster

Kontrollansvarig enl PBL

Certifierad med högsta behörighetsnivån (K), har under 11 års tid arbetat med en stor mängd uppdrag inom ett 15-tal kommuner med alla typ av projekt. Vi hanterar ett stort antal projekt per år och innehar spetskompetens inom området.

Läs mer

Byggprojektledning

Vi leder ditt byggprojekt från idé till färdig produkt. Vi leder möten, sköter myndighetskontakter, utför projekteringsunderlag, upphandling inför produktion, byggledning och byggmöten, ÄTA-hantering, tidsplaner, kontroller, ombesörjer besiktningsgrupp mm.

Läs mer

Bygglovshandlingar / Ritningar

Bygglov behövs alltid när du bygger ett nytt hus, men även ibland vid utbyggnad och ombyggnad. Vi hjälper dig med processen och alla handlingar.​ Vi upprättar bygglovshandlingar, allt ifrån ny- om- och tillbyggnad av bostadshus till industrilokaler och kontor.

Läs mer

Upphandlingar/Förfrågningsunderlag

Vi utför upphandlingar för privata aktörer och för bolag som handlar upp inom LOU.
Vid upphandling är det viktigt att kunden får fram sitt budskap och önskemål via ett genomarbetat förfrågningsunderlag som bestående av ritningar och beskrivningar.
Vi utför utredning, kalkylering, projekteringsledning samt utformar ramarna för upphandlingens inriktning, entreprenadform mm.

Läs mer

Energibalansberäkning

Vi utför energibalansberäkning som är en beräkning för att bedöma en byggnads totala energiförbrukning samt säkerställa att myndighetskrav uppnås på ett beräkningsplan.

Kalkyl

Att i tidigt skede upprätta kalkyler säkerställer att budgeten i ett projekt kan upprättas och sedan uppföljas på ett effektivt sätt. Vi utför kostnadsbedömning i tidigt skede, anbudskalkyler, kontroll- och avstämningskalkyler i produktionsskedet mm.

Fastighetsinvestering

Inför en fastighetsaffär behöver driftnettokalkyler, investeringsupplägg, värdeanalys, underhållsplaner mm upprättas. Vi samarbetar även med ekonomi- och juristföretag för att kunna leverera en helhetslösning som passar det enskilda projektet.

Entreprenadbesiktning

Vi utför entreprenadbesiktning enl AB04, ABT 06 samt ABS 18.
Vi utför entreprenadbesiktning med god erfarenhet samt med ett väl juridiskt och tekniskt kunnande