Tjänster / Kontrollansvarig enligt PBL

Kontrollansvarig enligt PBL

Certifierad med högsta behörighetsnivån (K), har under 11 års tid arbetat med en stor mängd uppdrag inom ett 15-tal kommuner med alla typ av projekt. Vi hanterar ett stort antal projekt per år och innehar spetskompetens inom området.

När behövs en kontrollansvarig?

När du ska utföra en åtgärd som kräver lov eller anmälan måste du som regel utse en certifierad kontrollansvarig (KA). Vissa undantag finns. Den Kontrollansvarige kan hjälpa dig med lagar och kontroller. En bra kontrollansvarig förenklar bygget och sparar i slutändan dig både tid och pengar. Alla kontrollansvariga ska vara certifierade personer.

Vad gör en kontrollansvarig?

I plan- och bygglagen kap 10 § 11 finns kontrollansvariger uppgifter uppräknade. Se även listan nedan. Kontrollansvarig ersatte 2011 begreppet Kvalitetsansvarig och utökades då även med fler arbetsuppgifter.

Kontrollansvariges formella uppgifter:

Vi hjälper er gärna med nästa projekt

Kontakta oss för att få mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig.